ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató célja:

A lovasifestek.hu tulajdonosa a 

Az adatvédelmi szabályzatunk megújult a2018. május 25-én életbe lévő GDPR (General Data Protection Regulation, magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet) hatására.

BONYLAKK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7150 Bonyhád, Perczel M utca 26. a továbbiakban, Szolgáltató-adatkezelő) mint Szolgáltató, magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A BONNYLAKK Kft - lovasifestek.hu weboldal adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a jelen weboldalon.

A Szolgáltató-adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és illetékes munkatársunk megválaszolja kérdését 15 munkanapon belül.

e-mail: lovasifestek@bonet.hu
cím: H-7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 26.

A Szolgáltató-adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megóvását.

A Szolgáltató-adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató-adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A Szolgáltató-adatkezelő által üzemeltetett weboldal  - lovasifestek.hu - adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó.

Az európai általános adatvédelmi rendelet szövege az alábbi forráslinken hozzáférhető PDF illetve HTML formátumban.

https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/

Jelen Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

A http://lovasifestek.hu - továbbiakban - Weboldal, nem használ külön beállított vagy megrendelt mérő illetve követőkódokat, konverziókövető vagy elemző szoftvereket (Google Analytics;  valamint Remarketing kód, Facebook Pixel, stb.).

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a BONNYLAKK Kft azaz a http://lovasifestek.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A Weboldal cookie irányelvei alapján tájékoztatjuk, hogy Ön a továbbiakban is ki tudja kapcsolni saját böngészőjében a cookie - süti tárolására, futtatására vonatkozó funkciókat, aktiválókat.
Adatkezelési irányelvünk kiegészítéseként kérjük tájékozódjon a Weboldal tárhelyszolgáltatója - ICON MÉDIA Kft. - által használt Cookie - Süti elemek futtatásáról, amennyiben ezeket böngészőjében a felhasználó holnaplátogatónk nem inaktiválja.

http://web-digital.hu/html/cookie-sueti-szabalyzat.html

Tárhelyszolgátató - Adatkezelési tájékoztató: http://web-digital.hu/html/adatkezeles.html

Tárhelyszolgáltató - Általános szerződési feltételek: http://web-digital.hu/html/aszf.html

ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

GOOGLE

Adatvédelmi és általános felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hatályba lépés dátuma 2018. május 25: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu

A google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.

Általánosan a cookie-król és a működésükről a következő forrásokból szerezhet információkat.

 ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 | Fax: +36 1 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu| Honlap: http://www.naih.hu

 COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Az Uniós törvényi követelmények értelmében felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ez a weboldal úgynevezett. "cookie"-kat azaz "sütiket" használ.

A sütik teljesen veszélytelen fájlok, állományok.

Ez a weboldal - a többi más weboldalhoz hasonlóan - azért használ Cookie-kat, hogy  ezzel minél egyszerűbbé- és élményszerűbbé tegye az Ön számára a felhasználást, böngészést.
 

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata, létjogosultságuk - feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k.
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a taklerkuria.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető információkat, szolgáltatásokat.
Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A http://lovasifestek.hu - továbbiakban - Weboldal, nem használ külön beállított vagy megrendelt mérő illetve követőkódokat, konverziókövető vagy elemző szoftvereket (Google Analytics;  valamint Remarketing kód, Facebook Pixel, stb.).

A Weboldal cookie irányelvei alapján tájékoztatjuk, hogy Ön a továbbiakban is ki tudja kapcsolni saját böngészőjében a cookie - süti tárolására, futtatására vonatkozó funkciókat, aktiválókat.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer ; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7

Safari

Mik azok a Cookie-k - részletesebben

A sütiket bármikor letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben a böngészőjében egyénileg nem állítja be a sütik letiltását illetve, ha az 'Elfogadom' feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a weboldal alapműködéséhez szükséges sütik használatát, amely a látogatás után nem kerül tárolásra.